www.som360.org/ca
Ingrés

Queda constància en algun lloc que l’ingrés s’ha produït en contra de la voluntat de la persona?

Sí. Com en qualsevol ingrés, cal el consentiment de la persona que ingressa. Si no el vol signar, cal notificar al jutjat la situació, per resoldre-ho amb l’autorització judicial.