www.som360.org/ca
Ingrés

Si una persona es nega a seguir el tractament, els seus familiars poden demanar un ingrés involuntari?

Sí, poden sol·licitar-ho al jutjat de primera instància del territori on viu la persona afectada. El jutge i metge forense faran una valoració prèvia per autoritzar o no l’ingrés. Aquesta autorització permet traslladar la persona a urgències de psiquiatria, però la decisió final sobre si cal o no ingressar-la la tindrà el metge o metgessa que l’atengui a urgències.