www.som360.org/ca
Ús de pantalles

Cal posar normes i límits a casa per a l'ús de les pantalles?

Encara que els experts coincideixen en aquest aspecte, crida l'atenció a l'últim estudi d'UNICEF l’escàs nivell de supervisió que sembla que estan exercint mares i pares, no del tot conscients del seu paper com a model en l'ús de les pantalles i de la necessitat d'acompanyament i d'establir una bona higiene digital. A casa es constata una escassa supervisió parental, només el 29,1 % d'adolescents refereix que els pares els posen normes sobre l'ús de les TRIC, només el 23,9 % en limiten les hores d'ús i el 13,2 %, els continguts a què poden accedir. 

Un bon recurs per concretar moments i temps de connexió, espais lliures de pantalles, és deixar constància dels acords i que quedin suficientment clars per ambdues parts mitjançant la signatura d’un contracte. Això motivarà la seva responsabilitat i el seu compromís. (Model contracte Hoffman)

Algunes bones pràctiques:

  • No utilitzar els dispositius electrònics durant els àpats ni després de ficar-se al llit, ja que estimulen l'activitat mental i dificulten el son.
  • Compartir els dispositius en un lloc comú de la casa.
  • Racionalitzar el temps d'ús, prioritzant les responsabilitats acadèmiques, domèstiques, etc.
  • Educar en el respecte a les xarxes socials. Fomentar aspectes com l'empatia i el respecte. L'ús de les xarxes socials s'ha de regir per les mateixes normes de comportament que en la comunicació presencial.
  • Ensenyar a protegir les dades personals i la intimitat. Les famílies han de limitar també la publicació d'imatges dels seus fills a les xarxes socials, moltes practiquen el sharenting (la sobreexposició dels fills a les xarxes).